Collection: Đèn đá muối tự nhiên

7 products
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 12 - 15kg
  Regular price
  1.980.000₫
  Sale price
  1.980.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 7-9 kg
  Regular price
  1.045.000₫
  Sale price
  1.045.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 5-7 kg
  Regular price
  825.000₫
  Sale price
  825.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 3-5 kg
  Regular price
  605.000₫
  Sale price
  605.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 2-3 kg
  Regular price
  363.000₫
  Sale price
  363.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 9-12 kg
  Regular price
  1.265.000₫
  Sale price
  1.265.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 1-2kg
  Regular price
  198.000₫
  Sale price
  198.000₫