Collection: Đèn đá muối

19 products
 • Đèn đá muối tự nhiên chân USB (sử dụng trong xe ô tô )
  Regular price
  286.000₫
  Sale price
  286.000₫
 • Đá muối Himalaya: Đèn hoa sen trắng cao
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đá muối Himalaya: đèn hoa sen hồng cao
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đá muối Himalaya: Đèn hoa sen hồng tròn
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đèn đá muối tự nhiên chân USB
  Regular price
  231.000₫
  Sale price
  231.000₫
 • Đá muối Himalaya: Đèn hoa sen trắng tròn
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đèn đá muối hình bát lửa
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đá muối Himalaya: Đèn hình thỏi vàng
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đá muối Himalaya: Đèn hình cầu đế tròn
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đèn đá muối hình cầu đế gỗ
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đèn đá muối Himalaya: Đèn hình búp sen cao
  Regular price
  845.000₫
  Sale price
  715.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 12 - 15kg
  Regular price
  1.980.000₫
  Sale price
  1.980.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 7-9 kg
  Regular price
  1.045.000₫
  Sale price
  1.045.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 5-7 kg
  Regular price
  825.000₫
  Sale price
  825.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 3-5 kg
  Regular price
  605.000₫
  Sale price
  605.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 2-3 kg
  Regular price
  363.000₫
  Sale price
  363.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 9-12 kg
  Regular price
  1.265.000₫
  Sale price
  1.265.000₫
 • Đèn đá muối dáng tự nhiên 1-2kg
  Regular price
  198.000₫
  Sale price
  198.000₫
 • Đá muối Himalaya: Đèn hình bếp lửa
  Regular price
  715.000₫
  Sale price
  715.000₫